ประวัติกู่ฉิน 古琴guqin

(รูปอาจารย์กู่ฉิน จางจื่อเเซิ่น)  

กู่ฉิน หรือพิณ 7 สาย มีอายุมากกว่า 3,000 ปี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่งเครื่องดนตรีจีน” ในสมัยก่อนกู่ฉินเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมในหมู่ปัญญาชน นักปราชญ์และนักกวี อย่างเช่น ขงจื้อ ขงเบ้ง เป็นต้น เพราะในสมัยนั้นถือว่าเป็นดนตรีชั้นสูง ต้องใช้สมาธิ ความตั้งใจในการบรรเลง  และเป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนาจนสมบูรณ์แบบตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น มีโน๊ตเพลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับการยกย่องเป็น “มรดกโลก”(The Oral and Intangible Heritage of the humanity) จากองค์การยูเนสโก้ และเป็นหนึ่งใน 4 สิ่งล้ำค่าควรศึกษาของจีนที่เรียกว่า  “ฉิน ฉี ชู  ฮว่าซึ่งก็คือ “พิณ หมาก พู่กัน ภาพวาด  ของจีนนั่นเอง