ทางโรงเรียนได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย-จีน

ที่จัดขึ้นระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน โดยจัดที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน 2552 ซึ่งการแสดงครั้งนี้จะบันทึกเทปออกอากาศทางช่อง 11 และช่องโทรทัศน์แห่งชาติกวางซี รวมถึงโทรทัศน์ทางเอเชีย นับว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีของชาติทั้งสองที่มีมายาวนานและรวมถึงอนาคตด้วย ในงานมีการแสดงของนาฎศิลป์จีนของกวางซีและนักร้องที่มีชื่อเสียงระหว่างไทย- จีน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน อาทิเช่น โรส สรินทิพย์,คิว วงฟรู, นีน่า, โทนี่ เป็นต้น