image 2

วันที่1 กันยายน2557   อาจารย์ช่อ แซ้โง้วได้รับเชิญจากทางรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ทีวีช่อง3 เป็นรายการสด ในการสัมภา

เป็นฐานะอาจารย์ผู้สอน ของคณะดนตรีจีนเยาชนไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานมหกรรมดนตรีจีน ประจำปี2014 ณ กรุงปักกิ่ง ก่อนสัมภาคมีน้องๆวงดนตรีจีน เจ้าของเหรียญทองประเภทวง เยาชนได้โชว์เพลง ฮัวเฮายวนหยวน เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในครั้งนี้ พิธีกรสาวสวยได้สัมภาคอาจารย์ช่อใน ฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนได้อย่างไร ถึงได้คว้ารางวัลมาจาก เจ้าภาพประเทศจีน อาจารย์ช่อก็ได้กล่างว่าครั้งนี้ที่ร่วมเป็นคณะดนตรีจีนเยาชนไทย ได้มีสามองค์กรมาร่วมกัน คือ 1.นักเรียนจากโรงเรียนศิลปการแสดงดนตรีจีน กรุงเทพฯ2.มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี 3.มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุครสงคราม อาจารย์ช่อได้มั่นใจว่าน้องๆเยาชนไทยที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ที่ดีใจคือโปรเฟคเซอร์ ของจีน ได้พูดถึงเด็กไทยเราในครั้งนี้ได้มีมาตรฐานเดียวกับเด็กจีน โดยครั้งนี้ยังได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวกู่เจิง ชนะเลิศเหรียญทองอีกหนึ่งรายการและเหรียญเงิน เหรียญทองแดงอีกจำนวนหนึ่งแต่วันนี้ไม่สะดวกมาที่ห้องส่ง จากนั่นพิธีกรยังได้สัมภาคประธานที่ปรึกษาคุณเกษมรวมทั้งประธานฝ่ายดนตรีของมูลนิธิที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาดนตรีจีนของมูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุครสงครามด้วย