โชวกเจง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:00 น. น้องกิตติซึ่งเป็นนักเรียนของศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนของเรา

ได้มีโอกาสแสดงเดี่ยวกู่เจิงต่อหน้าพระพักตร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเสด็จไปยังโรงเรียนชลกัลยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุครั้งที่ 6  หลังจากที่น้องกิตติ ได้แสดงกู่เจิงต่อหน้าพระพักตร์แล้ว น้องกิตติของเรายังได้เข้าเฝ้าฯและได้รับคำชมว่า "เก่งมากๆ" และได้ถามถึงประวัติการเรียนดนตรีและชมถึงอาจารย์ผู้สอนอีกด้วย และผู้คนในงานได้ให้คำชมและความสนใจเป็นอย่างมาก  น้องกิตติยังมีโอกาสได้ร่วมฉายพระรูปกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุอีกด้วย  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง