ประวัติขลุ่ยตี๋จื่อ 笛子 dizi

(รูปอาจารย์ขลุ่ยตี๋จื่อ หลิวเซิน)

มีประวัติยาวนานประมาณ 7,000 ปี นักโบราณคดีได้ขุดพบขลุ่ยตี๋จื่อ ที่ทำจากกระดูกสุนัข ที่มีรูปร่างทรงกระบอกยาว ใช้ผิวแบบแนวตั้ง ในปัจจุบันขลุ่ยตี๋จื่อ ส่วนมากทำโดยไม้ไผ่ เป็นทรงกระบอกยาวใช้วิธีผิวแบบแนวขวาง และต้องติดเยื่อไผ่รูถัดจากรูผิว ให้เสียงกังวาล ใส และผิวแบบแนวตั้งเรียกว่า “ขลุ่ยเซียว” ให้เสียงเบา นุ่มนวล ซึ่งขลุ่ยตี๋จื่อเป็นเครื่องดนตรีโบราณมากอีกชนิดหนึ่งของโลก