ประวัติผีผา 琵琶pipa

(รูปอาจารย์ผีผา อวี๋เหลียนมอ)

 เป็นเครื่องดนตรีที่มีอายุยาวนานมากกว่า 2,000 ปี ในสมัยโบราณเครื่องดนตรีที่ใช้ดีดทุกชนิด เรียกว่าผีผาทั้งสิ้น เวลาดีดจะมีเสียง “พิ พิ” และ “พะ พะ” จึงเป็นที่มาของชื่อ ผีผา จากโบราณพัฒนาถึงปัจจุบัน ผีผามีหน้าตาคล้ายหยดน้ำ ผีผาเป็นต้นแบบของเครื่องดีดที่มีหลากหลายมากขึ้น เช่น จงหยวน พิณหลิว พิณ 3 สาย เป็นต้น