ประวัติกู่เจิง 古筝guzheng

(รูปอาจารย์กู่เจิง โจวว่าง)

เป็นเครื่องดนตรีโบราณอีกชนิดหนึ่งของจีนที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนปัจจุบัน กู่เจิงถูกพัฒนาจาก 13 สาย  16 สาย 18สาย จนมี 21 สาย อย่างที่เห็นในปัจจุบัน  คำว่า “กู่” หมายถึงโบราณ “เจิง” มาจากเสียงดีดที่มีเสียง “เจิง เจิง ” จึงได้มีชื่อว่า กู่เจิง ลักษณะของเสียงบรรเลงเพลงช้าอ่อนหวาน คล้ายเสียงน้ำไหล หากบรรเลงเพลงเร็วก็รุนแรงเหมือนพายุซัดโหมกระหน่ำ