ประวัติขิมหยางฉิน 扬琴yangqin

(รูปอาจารย์หยางฉิน หลิวเย่หนิง)

 หยางฉิน หรือเปียโนจีน  เป็นเครื่องดนตรีที่มีอายุมากกว่า 500 ปี หรือช่วงราชวงศ์หมิงของจีน คำว่า หยาง พ้องเสียงหมายถึงชาติตะวันตก  คำว่าฉิน หมายถึงเครื่องดนตรี คำสองคำนี้รวมกันจึงหมายถึง เครื่องดนตรีที่มาจากชาติตะวันตกซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่รับมาจากชาติตะวันตกนั่นเอง  เป็นเครื่องดนตรีจีนชนิดเดียวที่มีระบบเสียงที่เป็นแบบสากล 12 เสียง สามารถบรรเลงเข้ากับเครื่องดนตรีแทบทุกชนิดและสำคัญที่สุดในวงดนตรีประกอบการแสดงอุปรากรจีน มีเสียงใสกังวาน คล้ายเสียงเปียโนของตะวันตก