ประวัติเอ้อหู 二胡erhu

(รูปอาจารย์ซอเอ้อหู เจ้าห้างหยาง)

 ซอเอ้อหู เป็นเครื่องดนตรีประเภทสี มีประวัติตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง อายุมากกว่า 1,000 ปี ในสมัยนั้น เรียกว่า ซีฉิน  เวลาต่อมาเผ่าหู ได้นำมาพัฒนาและเป็นที่นิยมเล่นเครื่องดนตรีนี้ถูกเรียกว่า หูฉินด้วยลักษณะซอที่มีสองสาย จึงถูกเรียกว่า เอ้อหู ในปัจจุบัน เพราะคำว่าเอ้อ แปลว่า สอง ในภาษาจีนนั่นเอง ลักษณะของเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงยามบรรเลงเพลงเศร้า ก็เปรียบเสมือนเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้น บรรเลงเพลงครึกครื้นก็มีพลัง สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ทันที