chorsmusic 04วันที่ 8 เม.ย.2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ บริเวณหน้าห้องทุ่งสีกัน

โรงแรมเซนทารา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อสาธารณกุศล ซึ่งเป็นคอลเลคชั่น ผ้าพันคอภาพวาดสีไม้ฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มี 4 ลาย ได้แก่ ลายรุ้ง ลายดอกบัว ดอกกุหลาบ และลายอ่างบัว เป็นผ้าพิมพ์บนผืนผ้าซาติน ผลิตมาจำหน่ายลายละ 500 ผืน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามอบเป็นของขวัญ โดยเปิดตัวคอลเลคชั่นนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย      และช่วงค่ำอาจารย์ช่อได้นำคณะดนตรีจีนเสียงเหอ อุดรธานี จำนวน 30 คนบรรเลงดนตรีจีนถวายต่อหน้าพระพักตร์ โดยบทเพลงที่ได้บรรเลงจะคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่กรมวังฯได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง , ยากจะหักใจลืม , ชังห่ายอี้เซิงเสี้ยว และเจ้าพ่อเซ๊่ยงไฮ้     คณะดนตรีจีนเสียงเหอเป็นคณะดนตรีผู้สูงอายุรุ่นอากง อาม่าที่รวมตัวกันเรียนดนตรีจีนกับอาจารย์ช่อ แซ่โง้ว มาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี และได้แสดงดนตรีจีนทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคมเรื่อยมาจนปัจจุบันดนตรจนเซนทารา

chorsmusic 03chorsmusic 01