ขอแสดงความยินดีกับวงออเครสตร้าจีนโรงเรียนอุดรวิทยา และคณะดนตรีจีนเสียงเหออุดรธานี

จัดการแสดงสำเร็จลุล่วงด้ายดีงานตรุษจีนปี2020 ที่เทศบาล่มืองอุดรธานีจัดขึ้น