• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 
คณะดนตรีจีนของเรา

ดนตรจน015จากความตั้งใจของ อาจารย์ช่อ และคณะกรรมการฯ ได้มีการพัฒนาการสอนและจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีจีนมายาวต่อเนื่องในปัจจุบันศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนได้มีวงดนตรีจีนสองวงได้แก่

กว้างขวาง วง เอ็มซีเอ็น ไชนีส ออเครสตร้า(MCN Chinese Orchestra) และ วงดนตรีจีนร่วมสมัย (Chinese contemporary music group) ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากองค์กรภาครัฐและเอกชนให้แสดงดนตรีจีนในงานพิธีมงคลต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นเกียรติแก่นักเรียนของเราเป็นอย่างมาก และเป็นการชักนำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจแก่พวกเราชาวศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนเป็นอย่างยิ่ง

วงออเครสตร้าของเราบรรเลงพระราชนิพนธ์ออกรายการแฉ  

 

 

 

ข่าวสาร & กิจกรรม

ร่วมฉลองวันชาติจีนบนกำแพงเมืองจีน

S 36798497ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีโดยจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการแสดงศิลปะดนตรีจีนบนกำแพงเมืองจีน

Read more...

บรรเลงดนตรีจีนถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

ดนตรจนเซนทาราวันที่ 8 เม.ย.2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ บริเวณหน้าห้องทุ่งสีกัน

Read more...

คอนเสิร์ตดนตรีมังกรแดนสยาม

chorsmusic05 24 01 2016 copyจบไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตสุดประทับใจ "ดนตรีมังกรแดนสยาม" ของศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีน

Read more...