7 2 2554เปิดสอนวิชาหยางฉิน(ขิมจีน),กู่เจิง(พิณกู่เจิง),ผีผา(พิณจีน), ตี๋จื่อ(ขลุ่ยจีน), เอ้อหู(ซอจีน), หูหลูซือ(ขลุ่ยน้ำเต้า)เป็นวิชาหลักของศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีจีนสามารถเชื่อมโยงกับดนตรีสากลได้อย่าง

กว้างขวางตลอดจนถึงดนตรีไทยสากลในการผสมผสานอย่างไพเราะและลงตัว ซึ่งทางศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนได้เน้นในด้านหลักสูตรการอบรมหลักวิชาการมาตรฐานเทียบเท่าการเรียนการสอนเหมือนประเทศจีนซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี่  ได้สร้างผลงานมาอย่างยาวนานในระดับประเทศและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.091-1830208, 06-1489-6224

bancrose 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยที่สถาบัน

ขลุ่ยตี๋จื่อ (笛子)/ ขลุ่ยตี๋จื่อ1 (ชั้นต้น)  / ขลุ่ยตี๋จื่อ2 (ชั้นกลาง)  / ขลุ่ยตี๋จื่อ3  (ชั้นสูง)/

ซอเอ้อหู (二胡) ซอเอ้อหู1 (ชั้นต้น)  /  ซอเอ้อหู2 (ชั้นกลาง) /   ซอเอ้อหู3  (ชั้นสูง)/

ขิมหยางฉิน (扬琴) / ขิมหยางฉิน1 (ชั้นต้น)  / ขิมหยางฉิน2 (ชั้นกลาง) / ขิมหยางฉิน3  (ชั้นสูง)/

กู่เจิง (古筝) / กู่เจิง1 (ชั้นต้น)  /   กู่เจิง2 (ชั้นกลาง)  /    กู่เจิง3  (ชั้นสูง)/

ผีผา (琵琶) /  ผีผา1 (ชั้นต้น)  /   ผีผา2 (ชั้นกลาง)  /    ผีผา3  (ชั้นสูง)/

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยเรียนที่สถาบัน 

หลักสูตร

เรียนกลุ่ม 3-5 คน (คนละ1ห้องเรียน)

เรียนเดี่ยว (ครู1ต่อ1)

จำนวนชั่วโมง

ชั้นต้น      初级 4800 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时
ชั้นกลาง  中级 5200 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时
ชั้นสูง      高级 5600 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时