7 2 2554เปิดสอนวิชาหยางฉิน(ขิมจีน),กู่เจิง(พิณกู่เจิง),ผีผา(พิณจีน), ตี๋จื่อ(ขลุ่ยจีน), เอ้อหู(ซอจีน), หูหลูซือ(ขลุ่ยน้ำเต้า)เป็นวิชาหลักของศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีจีนสามารถเชื่อมโยงกับดนตรีสากลได้อย่าง

กว้างขวางตลอดจนถึงดนตรีไทยสากลในการผสมผสานอย่างไพเราะและลงตัว ซึ่งทางศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนได้เน้นในด้านหลักสูตรการอบรมหลักวิชาการมาตรฐานเทียบเท่าการเรียนการสอนเหมือนประเทศจีนซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี่  ได้สร้างผลงานมาอย่างยาวนานในระดับประเทศและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นักเรียนระหว่างการเรียนยังมีการทำกิจกรรมการแสดงดนตรีจีนต่างๆมากมายรวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันดนตรีจีนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-8765437, 091-1830208, 084-1741590

bancrose

 

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยที่สถาบัน 

ขลุ่ยตี๋จื่อ (笛子)/ ขลุ่ยตี๋จื่อ1 (ชั้นต้น)  / ขลุ่ยตี๋จื่อ2 (ชั้นกลาง)  / ขลุ่ยตี๋จื่อ3  (ชั้นสูง)/

ซอเอ้อหู (二胡) ซอเอ้อหู1 (ชั้นต้น)  /  ซอเอ้อหู2 (ชั้นกลาง) /   ซอเอ้อหู3  (ชั้นสูง)/

ขิมหยางฉิน (扬琴)/ ขิมหยางฉิน1(ชั้นต้น)/ขิมหยางฉิน2 (ชั้นกลาง)/ขิมหยางฉิน3(ชั้นสูง)/

กู่เจิง (古筝) / กู่เจิง1 (ชั้นต้น)  /   กู่เจิง2 (ชั้นกลาง)  /    กู่เจิง3  (ชั้นสูง)/

ผีผา (琵琶) /  ผีผา1 (ชั้นต้น)  /   ผีผา2 (ชั้นกลาง)  /    ผีผา3  (ชั้นสูง)/

 

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยเรียนที่สถาบัน 

หลักสูตร

เรียนกลุ่ม 4-5 คน (คนละ1ห้องเรียน)

เรียนเดี่ยว (ครู1ต่อ1)

จำนวนชั่วโมง

ชั้นต้น      初级 4800 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时
ชั้นกลาง  中级 5200 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时
ชั้นสูง      高级 5600 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายลงทะเบียนเรียน เบอร์โทร 091-1830208

2.ชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าหลักสูตรที่สถาบันหรือโอนผ่านธนาคาร

3.ลงทะเบียนและจัดทำตารางเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ที่สถาบัน

 

 หลักสูตรการเรียนทางไกล

หลักสูตรการสอนผ่านวิดีโอคอล (สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาเรียนที่สถาบัน)

หลักสูตร

เรียนกลุ่ม(2-3คนต่อครู1คน)

เรียนเดี่ยว (ครู1ต่อ1)

จำนวนชั่วโมง

ชั้นต้น      初级 4800 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时
ชั้นกลาง  中级 5200 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时
ชั้นสูง      高级 5600 บาท   泰铢 บาท  泰铢 3 เดือน月 /  12 ชม. 小时

 ขั้นตอนการสมัครเรียน

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเรียน เบอร์โทร 091-1830208

2.ชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าหลักสูตรผ่านธนาคาร

3.ลงทะเบียนและนัดหมายตารางเรียนกับทางเจ้าหน้าที่

4.หลังจากชำระค่าลงทะเบียนและค่าหลักสูตรแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือและตารางเรียนให้แก่ผู้เรียน