วงดนตรีของโรงเรียนศิลปการแสดงดนตรีจีน ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาคร Read more...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556. วงดนตรีจีนโรงเรียนศิลปการแสดงดนตรีจีน

Read more...

งานดนตรีจีนงานปีใหม่新年快乐ศิษย์ของอาจารย์ช่อ แซ่โง้ว Read more...

วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ขอแสดงความยินดีกับน้องแพร นิสิตจุฬาฯลูกศิษย์ของอาจารย์ช่อ แซ่โง้ว โดยน้องแพรได้แข่งสุนทรพจน์ภาษาจีนและแสดงดนตรีจีนในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนจัดโดยสถาบันขอจื้อแห่งประเทศไทย

Read more...