วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 อีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับโรงเรียนศิลปการแสดงดนตรีจีน เนื่องในโอกาสบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

Read more...

20 07 2556ผู้บริหารโรงเรียนศิลปการแสดงดนตรีจีนอาจารย์ช่อ แซ้โง้ว  เมื่อวันที่20 กรกฏาคม 2556  ได้นำวงออเครสต้าจีน อุดรธานีซึ่งอาจารย์ช่อเป็นผู้สอนและไวทยากรณ์ ไปแสดงในงานฉลองการทูตไทย-จีนครบรอบ38ปี  

 

Read more...