ฉลอง40ปไทยจนยนวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนของเราได้รับเกียรติจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

Read more...

ดนตรจนเฉลมพระเกยรต1

วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนของเรา ได้รับเกียรติจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Read more...

 โชวกเจง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:00 น. น้องกิตติซึ่งเป็นนักเรียนของศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีนของเรา

Read more...

image1 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2557 อาจารย์ช่อ ได้พาลูกศิษย์วงดนตรีผู้สูงอายุจำนวน 42 คน  ได้เข้าเฝ้าและบรรเเลงดนตรีจีนถวายต่อหน้าพระพักตร์

Read more...