image 2

วันที่1 กันยายน2557   อาจารย์ช่อ แซ้โง้วได้รับเชิญจากทางรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ทีวีช่อง3 เป็นรายการสด ในการสัมภา

Read more...

imageขอแสดงความยินดีกับคณะดนตรีจีนเยาวชนไทยจากศูนย์ศิลปการแสดงดนตรีจีน ที่เข้าร่วมงานแข่งขันดนตรีจีนนานาชาติประจำปี2014

Read more...

ทางโรงเรียนได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย-จีน

Read more...

วงดนตรีของโรงเรียนศิลปการแสดงดนตรีจีน ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาคร Read more...