ประวัติดนตรีจีน

ประวัติเอ้อหู 二胡erhu

Read more: ซอเอ้อหู

ประวัติขิมหยางฉิน 扬琴yangqin

Read more: ขิมหยางฉิน

ประวัติกู่เจิง 古筝guzheng

Read more: กู่เจิง

ประวัติขลุ่ยตี๋จื่อ 笛子 dizi

Read more: ขลุ่ยตี๋จื่อ

More Articles...

  1. กู่ฉิน